Iwatch AS

Torbjørn Haaland
Bedriftsrådgiver

Tlf: +47 95 90 54 21

Postboks 41
N-5847 Bergen

NO987965073MVARådgivning - Manager for hire

Rådgivning:
- Etablering av aksjeselskap
- Forretningsutvikling
- Vurdering av organisasjon
- Vurdering av økonomi / låneforhold
- Coaching av ledere

Management for hire
- Ivaretar nøkkelfunksjon innen økonomi/administrasjon ved større endringer i organisasjonen

Styrearbeid - Deltar som styreleder/-medlem innen lettere industri/varehandel - Bidragsyter/rådgiver til godt styrearbeid

Erfaring Lederposisjoner siden 1987 med hovedvekt på administrasjon/økonomi/regnskap/IKT innen tyngre industri. Sentral rolle i løpende omstillingsprosesser i tidligere stillinger og nåværende oppdrag.